2007-03-04

Böcker jag läser just nu


Det var ju ett par dagar sedan jag skrev här. Mycket har hänt förstås. Just nu gör jag praktik på BUP här i Linköping. Otroligt lärorikt och inspirerande. Jag hinner ändå läsa lite. På bilden syns de huvudsakliga läsetygen för närvarande. Medsols, från övre vänstra hörnet: Vid närmare eftertanke, W. R. Bion; Paul His Story, Jerome Murphy-O'Connor OP; Light, M. John Harrison; och Tokyo MewMew, Mia Ikumi.

Detta inlägg görs i huvudsak direkt på telefonen som jag tog bilden med.

Inga kommentarer: